Διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για συσσωρευτών για την αποκατάσταση της λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού των ΤΥΜ, ΚΕΠ, ΚΑΛΜΗ, ΚΑΖΑΣ, ΚΑΧΙΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/09/2019 / ΩΡΑ: 10:51 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει την διενέργεια Συνοπτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, για
συσσωρευτών για την αποκατάσταση της λειτουργίας συστημάτων και εξοπλισμού των ΤΥΜ, ΚΕΠ, ΚΑΛΜΗ, ΚΑΖΑΣ, ΚΑΧΙΟ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.