Νέος μηχανισμός ενίσχυσης των αγροτών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Στην εισροή πόρων στον πρωτογενή τομέα αναμένεται να συμβάλει η σύσταση του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία υπογράφηκε μεταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (ΕΤαΕ). Σε δήλωσεις του, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μάκης Βορίδης, ανέφερε ότι  με τη δέσμευση 80 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δημιουργούνται οι συνθήκες  να δοθούν 400 εκατ. ευρώ στον αγρότη, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτή την επενδυτική πρόκληση. Ωστόσο, απαιτούνται ακόμα ορισμένες ενέργειες ώστε αυτό το ποσό να καταστεί προσβάσιμο στους παραγωγούς και, σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ο μηχανισμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει από τον Ιανουάριο του 2020.

Συγκεκριμένα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης περιλαμβάνει δύο ακόμη στάδια: το στάδιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα πιστωτικά ιδρύματα και το στάδιο της σύναψης των συμβάσεων με αυτά που θα επιλεγούν.

Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο παρέχει, με πόρους του ΠΑΑ, κάλυψη ενός σημαντικού μέρους του κινδύνου ενός χαρτοφυλακίου δανείων, ώστε οι τελικοί αποδέκτες, δηλαδή οι παραγωγοί, να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, όπως μειωμένες απαιτήσεις για εξασφαλίσεις (εγγυήσεις), χαμηλότερο ύψος επιτοκίων και μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής.

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης θα συνεισφέρει στο εργαλείο αυτό 80 εκατ. ευρώ ως παροχή εγγυήσεων για κάλυψη νέων δανείων από 10.000 ευρώ και πάνω. Αναμένεται ότι το συνολικό ύψος των κεφαλαίων τα οποία θα διατεθούν (μόχλευση) θα ανέλθει στα 400 εκατ. ευρώ.

Πηγή:kathimerini.gr