[ΝΑΥΠΛΙΟ] ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ –

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2019 / ΩΡΑ: 10:27 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: 15530/2019
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 77134
Κωδικός CPV: 42415100-9
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: Καινούργιο μηχάνημα διαγράμμισης,Μεταχειρισμένο γερανοφόρο όχημα,Μεταχειρισμένο καλαθοφόρο όχημα 25 ….
Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ, ., ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, .
Τόπος Παράδοσης: Όπως αναφέρεται στους όρους της Διακήρυξης
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 210.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12-09-2019 13:49:50

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-09-2019 23:59:00