[ΠΑΤΡΑ] ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ – 70.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/09/2019 / ΩΡΑ: 11:34 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/19 ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 69596
Κωδικός CPV: 39221000-7
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΤΡΟΧΗΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙΣΚΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ 16-30-40-52 ΘΕΣΕΩΝ
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΑΓΗΤΟΥ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 70.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05-09-2019 12:14:48

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 27-09-2019 14:00:00