[ΠΑΤΡΑ] ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ – 177.419,35€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2019 / ΩΡΑ: 10:16 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 79575
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 177.419,35

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-09-2019 09:05:31

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-10-2019 14:00:00