[ΠΑΤΡΑ] ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ – 198.000,00€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/09/2019 / ΩΡΑ: 10:18 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
Αρ.Διακήρυξης: ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
Αριθμός / Α/Α Συστήματος: 79541
Πρόσθετη περιγραφή ειδών/Υπηρεσιών: ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ
Αναθέτουσα Αρχή: Π.Γ.Ν. ΠΑΤΡΩΝ, ., ., .
Τόπος Παράδοσης: Πανεπιστιστημίου 322 ΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Αντικείμενο Διαγωνισμού: ΥΓΡΟ ΟΞΥΓΟΝΟ

Προϋπολογισμός Χωρίς Φ.Π.Α.: 198.000,00

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19-09-2019 08:42:44

Καταληκτική Ημ/νία Υποβολής Προσφορών : 25-10-2019 14:00:00