1 στους 3 Έλληνες έχει υψηλές απαιτήσεις από την τεχνολογία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 06/09/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ολοένα και πιο υψηλές απαιτήσεις από την τεχνολογία για την ικανοποίηση τόσο των επαγγελματικών, όσο και των προσωπικών τους αναγκών, έχουν, πλέον, οι καταναλωτές παγκοσμίως. Σταδιακά δημιουργείται – σε παγκόσμιο επίπεδο – μια νέα κοινότητα χρηστών, η οποία διατηρεί στενή σχέση με την τεχνολογία, την οποία αξιοποιεί για να ενδυναμώσει κάθε έκφανση της δημιουργικότητας της.

Μία νέα κοινότητα χρηστών αναπτύσσεται – και – στην Ελλάδα: αποτελεί το 28% του πληθυσμού κι έχει υψηλές απαιτήσεις από την τεχνολογίαΑυτή η νέα κοινότητα αποτελεί το 28% του πληθυσμού στην Ελλάδα (σ.σ. αφορά τους χρήστες smartphone 25 – 54 ετών), σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε η Samsung Ηellas, σε συνεργασία με την εταιρεία ερευνών Pollfish. Η Samsung ονόμασε τη νέα κοινότητα “New Work Tribe”, καθώς ο κύριος άξονας της ζωής της, που επηρεάζεται από τη χρήση της τεχνολογίας, είναι η εργασία, η οποία συνυπάρχει με την ψυχαγωγία χωρίς διακριτά όρια.

Η “New Work Tribe” ηλικιακά ανήκει στους μεγαλύτερους millennials (27-45), είναι multitasking σε ποσοστό 71%, με το επάγγελμα να αποτελεί το πάθος της (89%), ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι διατηρεί στενή σχέση με την τεχνολογία, την οποία αξιοποιεί για να ενδυναμώσει κάθε έκφανση της δημιουργικότητάς της.

Γι’ αυτήν την κοινότητα, η τεχνολογία και ειδικά το smartphone, είναι το κύριο εργαλείο εργασίας και ψυχαγωγίας της, με το 94% να έχει περισσότερες απαιτήσεις και να αναζητά δυνατές αποδόσεις από το smartphone της, ενώ ταυτόχρονα επιθυμεί περισσότερες και βελτιωμένες εφαρμογές. Το 70% αυτής της κοινότητας χρησιμοποιεί το smartphone για ψυχαγωγία (π.χ. για παρακολούθηση ταινιών και σειρών, για gaming) ενώ είναι συνδεδεμένη στα social media, δημιουργώντας περιεχόμενο γι΄ αυτά σε ισάριθμο ποσοστό (70%).

Χαρακτηριστικά της “New Work Tribe”
Η συντριπτική πλειοψηφία (84%) της “New Work Tribe” χρησιμοποιεί εφαρμογές γραφείου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή smartphone και επεξεργάζεται εικόνα και ήχο σε ποσοστό 68%. Τα μέλη της κοινότητας είναι πολυπράγμονες, καθώς σε ποσοστό 71%, σε σχέση με το 50% του πληθυσμού, ιδανικά επιλέγουν επάγγελμα με πολλά αντικείμενα (συναφή ή μη). Επίσης, σε ποσοστό 89% συγκριτικά με το 76% του πληθυσμού το επάγγελμα ιδανικά αποτελεί το πάθος τους, συνδυάζοντας ενδεχομένως και τα χόμπι τους. Η νέα κοινότητα αποζητά μια ευέλικτη μορφή εργασίας, καθώς το 80% επιθυμεί ιδανικά να ασκεί το επάγγελμά τους από παντού και οποτεδήποτε, σε σχέση με το 64% του πληθυσμού.

Εργαλείο το smartphone
Για τα μέλη της “New Work Tribe”, το smartphone είναι το επίκεντρο του ψηφιακού κόσμου. Αξιοποιούν σχεδόν όλες τις εφαρμογές τόσο για εργασία όσο και για ψυχαγωγία, σε ποσοστό 78% συγκριτικά με το 67% του πληθυσμού. Επίσης, χρησιμοποιούν εφαρμογές επεξεργασίας εικόνας, ήχου ή βίντεο σε υπολογιστή ή smartphone σε ποσοστό 68% σε σχέση με το 56% του πληθυσμού. Είναι πολύ ενεργοί στα social media, δημιουργώντας περιεχόμενο σε ποσοστό 70% σε σχέση με το 62% του πληθυσμού.

Μάλιστα, οι εφαρμογές στο smartphone δεν τους καλύπτουν. Θέλουν περισσότερες και βελτιωμένες εφαρμογές σε ποσοστό 53%, σε σχέση με το 47% του πληθυσμού. Επίσης, σχεδόν όλοι (94% έναντι 87% του πληθυσμού) έχουν πολύ υψηλές απαιτήσεις από το smarphone τους. Επιθυμούν, εξάλλου, πολύ καλή απόδοση κάμερας και βελτιωμένες δυνατότητες επεξεργασίας photo και video σε ποσοστό 88%, σε σχέση με το 81% του πληθυσμού.

ΠΗΓΗ:ΣΕΠΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.