Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για δσμό Δ.21_19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2019 / ΩΡΑ: 11:36 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για διαγωνισμό Δ.21_19.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.