Α Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και Αναλωσίμων για Βιοχημικές εξετάσεις με παραχώρηση βιοχημικού αναλυτή μικρής παραγωγικότητας»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Η Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης, βάσει της υπ’ αρ. 25443/19-06-2019
(ΑΔΑ: 6ΛΗ9ΟΡ1Ο-Γ5Υ) Απόφασης Διοικητή, προκηρύσσει Α Επαναληπτικό Ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων και
Αναλωσίμων για Βιοχημικές εξετάσεις με παραχώρηση βιοχημικού αναλυτή μικρής παραγωγικότητας».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.