Διαγωνισμός για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η 11η Πτέτυγα Μάχης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σε ένα στάδιο, με έγγραφες ενσφράγιστες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με κριτήριο μόνο την τιμή ανά είδος, για την Προμήθεια Τυροκομικών Ειδών ,για Κάλυψη Αναγκών του Σμήνους Τροφοδοσίας, της Λέσχης Αξιωματικών και του Πρατηρίου Καταναλωτικών Αγαθών (Π.Κ.Α)  111ΠΜ, με την υπογραφή σύμβασης διάρκειας ενός (1) έτους.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.