Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2019 / ΩΡΑ: 11:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.