Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αποστειρωµένες κοµπρέσες».

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2019 / ΩΡΑ: 12:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 136/2019. Επαναληπτικός Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Αποστειρωµένες κοµπρέσες».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.