ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ: ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/10/2019 / ΩΡΑ: 11:29 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σε συνέχεια των προηγούμενων ανακοινώσεων, σχετικά με την τακτοποίηση οφειλών στο ΓΕΜΗ, τo Επιμελητήριο Αρκαδίας και η Υπηρεσία ΓΕΜΗ, ενημερώνει τα μέλη του, ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ) , ότι πρέπει να προβούν στην τακτοποίηση οφειλών από ετήσια τέλη τήρησης της μερίδας τους στο ΓΕΜΗ νια τα έτη 2015 – 2018, έως την 31η Οκτωβρίου 2019, λόγω του ότι από 1ης Νοεμβρίου 2019 η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) οφείλει να αποστείλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τις οφειλές των υπόχρεων και να προβεί σε διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης τελών ΓΕΜΗ που οφείλονται με βάση τον ΚΕΔΕ.

Δυστυχώς, η συγκεκριμένη διαδικασία είναι υποχρεωτική για τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων σύμφωνα με τη νέα σχετική νομοθεσία και θα πρέπει να τη λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι επιχειρηματίες, ώστε μα μην επιβαρυνθούν με επιπλέον κόστη και αναστολές εκδόσεων απαραίτητων εγγράφων, για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Οι υπόχρεες επιχειρήσεις μπορούν να ελέγχουν τυχόν οφειλές μέσω:

1)Της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΓΕΜΗ: https://services.businessportal.gr/ κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς ΓΕΜΗ

2) Επικοινωνίας με την Υπηρεσία ΓΕΜΗ του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, στο τηλέφωνο 2710227141 και στο e-mail  info@arcadianet.gr