Προµήθεια «Ιατρικές Προµήθειες»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:13 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 121/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Ιατρικές Προµήθειες».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.