Προµήθεια Τροχήλατου Συστήµατος Υπερήχων για τις ανάγκες ΜΕΘ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 18/10/2019 / ΩΡΑ: 11:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 101/2019.Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Τροχήλατου Συστήµατος Υπερήχων για τις ανάγκες ΜΕΘ».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.