Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 128/2019 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.