Προµήθεια «Χειρουργικά γάντια»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:15 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 120/2019. Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια «Χειρουργικά γάντια».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.