Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 10/10/2019 / ΩΡΑ: 10:22 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΣΤ  (CPV 33696200-7) (KAE 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού {Αυτόματου Αιματολογικού Αναλυτή}
καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.