πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των υποσταθμών μέσης τάσης (ΥΜΤ) του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων (ΚΑΙΩΠ) και του ΠΕΑ Αερολιμένα Χανίων (ΚΑΧΝΔ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/10/2019 / ΩΡΑ: 11:54 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – υποστήριξης των υποσταθμών μέσης τάσης (ΥΜΤ) του Κρατικού Αερολιμένα Ιωαννίνων (ΚΑΙΩΠ) και του ΠΕΑ Αερολιμένα Χανίων (ΚΑΧΝΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.