Τέταρτη ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων: «ΕΕΚ για όλους — Δεξιότητες για ολόκληρη τη ζωή»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/10/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019 πραγματοποιείται  στο Ελσίνκι από τις 14 έως τις 18 Οκτωβρίου. Στην τέταρτη χρονιά της, η εκδήλωση αυτή, που φιλοξενείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με τη φινλανδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, θα συνεχίσει να ενθαρρύνει άτομα κάθε ηλικίας να «ανακαλύπτουν τα ταλέντα τους» μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ).

ΕΕΚ: έγκυρη και έξυπνη επιλογή

Σχεδόν το 80 % των νέων αποφοίτων ΕΕΚ βρίσκει εργασία λίγο μετά την αποφοίτησή του. Για τον λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων αποσκοπεί στη βελτίωση της ελκυστικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αναδεικνύοντας την αριστεία και την ποιότητα. Επιπλέον, προβάλλει τις πολλαπλές ευκαιρίες που μπορούν να προσφέρουν η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Η ΕΕΚ προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση, που έχουν όφελος τόσο για τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες. Οι εν λόγω δυνατότητες βοηθούν άτομα κάθε ηλικίας να προσαρμοστούν στις ταχείες αλλαγές στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας τις προοπτικές απασχόλησής τους ώστε να μπορούν να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας. Οι δυνατότητες βοηθούν τις επιχειρήσεις να καλύπτουν ελλείψεις σε συγκεκριμένες δεξιότητες, παρέχοντας εκπαίδευση και κατάρτιση στο υφιστάμενο προσωπικό, με στόχο την τόνωση της ανταγωνιστικότητας στην ταχέως μεταβαλλόμενη οικονομία μας.

Τι είναι η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων;

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων, που ξεκίνησε το 2016, είναι μια ετήσια εκστρατεία για την προώθηση της ΕΕΚ και τη βελτίωση της εικόνας της. Η εκστρατεία περιλαμβάνει δραστηριότητες και εκδηλώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και κορυφώνεται με την επίσημη εβδομάδα, η οποία πραγματοποιείται σε καθορισμένη πόλη.

Η εβδομάδα είχε από την αρχή υψηλά επίπεδα συμμετοχής και στήριξης από τα ενδιαφερόμενα μέρη, γεγονός που αντικατοπτρίζεται στα εντυπωσιακά επιτεύγματα της εκστρατείας το 2018: σχεδόν 2.000 δραστηριότητες και εκδηλώσεις που προσέγγισαν περισσότερους από 2,4 εκατομμύρια ανθρώπους.

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση της ΕΕΚ στην Ευρώπη;

Τα ποσοστά συμμετοχής στην ΕΕΚ αυξάνονται σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ωφελούνται από αυτή τη μοναδική εκπαιδευτική πορεία. Από το 2018:

σχεδόν το 80 % των νέων αποφοίτων ΕΕΚ βρίσκει εργασία λίγο μετά την αποφοίτησή του·

με 15,2 %, το ποσοστό ανεργίας των νέων είναι στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδό του·

  • 22 % των ατόμων στην Ευρώπη θεωρούνται «χαμηλής ειδίκευσης»·
  • 48 % των σπουδαστών συμμετέχουν σε ΕΕΚ·
  • 11 % του ενήλικου πληθυσμού της Ευρώπης λαμβάνει μέρος σε εκπαίδευση ενηλίκων·
  • 72 % των επιχειρήσεων παρέχουν στους εργαζομένους τους ευκαιρίες κατάρτισης (2015)·
  • 49 % των εργαζομένων συμμετέχουν στην κατάρτιση σχετικά με την εργασία τους που προσφέρεται από τον εργοδότη τους (2015).

Βραβεία αριστείας ΕΕΚ 2019

Η ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων επιβραβεύει κάθε χρόνο εξέχοντα άτομα, οργανώσεις και πρωτοβουλίες μέσω των «Βραβείων αριστείας ΕΕΚ». Τα βραβεία αποσκοπούν στην ανάδειξη της ποιότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), στην προβολή των νικητών, στην παροχή κινήτρων σε όσους συμμετέχουν και στη στήριξη της ανάπτυξης δικτύων και νέων ευκαιριών σταδιοδρομίας.

Οποιοσδήποτε μπορεί να ψηφίσει μέσω αυτού του συνδέσμου και να επιλέξει την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία ΕΕΚ. Η ψηφοφορία είναι ανοικτή μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου. Κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής εβδομάδας θα διεξαχθεί και η τελετή βράβευσης των νικητών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ιστότοπος της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019

Πρόγραμμα εκδηλώσεων της ευρωπαϊκής εβδομάδας επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019

Σελίδα της εκδήλωσης στο Facebook: Ευρωπαϊκή εβδομάδα επαγγελματικών δεξιοτήτων 2019(link is external)

Ιστότοπος της φινλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2019(link is external)

Ακολουθήστε την κ. Mαριάν Τίσεν στο Facebook(link is external) και στο Twitter(link is external)

Ετικέτες στο twitter: #EUVocationalSkills(link is external)#DiscoverYourTalent(link is external)

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

Press Release in English

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.