Τμήμα πρωτογενούς τομέα στο Επιμελητήριο Αρκαδίας για τους Παραγωγούς γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, δασοκομικών και αλιευτικών προϊόντων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/10/2019 / ΩΡΑ: 10:03 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Ο Πρόεδρος και η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Αρκαδίας στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για την στήριξη της τοπικής οικονομίας προχώρησαν στην ίδρυση  τμήματος Πρωτογενούς Τομέα. Στόχος είναι η σύνδεση του Πρωτογενούς Τομέα με τα τμήματα: της Μεταποίησης του Τουρισμού, του Εμπορίου και των Υπηρεσιών και η διασύνδεσή του με το σύγχρονο επιχειρείν καθώς και η στήριξη σε νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και τομείς που θα αποδώσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην τοπική οικονομία.

Οι άμεσα ενδιαφερόμενοι που  δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον Πρωτογενή Τομέα, αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς, οικοτέχνες, κλ.π μπορούν άμεσα να εγγραφούν στο Μητρώο μελών του Πρωτογενούς Τμήματος σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής που θα βρουν στα γραφεία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας (25ης Μαρτίου & Πανός 21) .

Το εν λόγω τμήμα, θα συμβάλλει καθοριστικά στην στήριξη και στην ανάδειξη του πρωτογενούς τομέα και των μεταποιητικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται με τον κλάδο,  με οφέλη μεταξύ άλλων:

  • Ενημερωτικές εκδηλώσεις και σεμινάρια για τον αγροκτηνοτροφικό κλάδο.
  • Άμεση ενημέρωση για τα αναπτυξιακά, επενδυτικά και χρηματοδοτικά προγράμματα καθώς και εκπόνηση και κατάθεση μελετών, σχετικά με τον κλάδο, για την ανάπτυξη της πρωτογενούς παραγωγής.
  • Επιχειρηματικές αποστολές εντός και εκτός Ελλάδος.
  • Συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό για μεταφορά και ανταλλαγή πληροφοριών, συμβουλών, τεχνογνωσίας, πορισμάτων έρευνας και καλών πρακτικών

Δικαίωμα εγγραφής στο Αγροτικό Τμήμα έχουν οι:

  • Κατά κύριο Επάγγελμα Αγρότες, (Παραγωγοί γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, δασοκομικών και αλιευτικών προϊόντων)
  • Νομικά πρόσωπα με κύρια δραστηριότητα την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, πτηνοτροφικών, δασοκομικών και αλιευτικών προϊόντων
  • Ενήμεροι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί – Γυναικείοι Συνεταιρισμοί
  • Αναγνωρισμένες Ομάδες/Οργανώσεις Παραγωγών

Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, επικοινωνήστε με τα τηλέφωνα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας: 2710 227141-2, όλες τις εργάσιμες μέρες και ώρες (8 π.μ-3 μ.μ).

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.