">

Το 75% των εταιρειών φιλοξενίας δεν έχει στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/10/2019 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Σαφές έλλειμμα στρατηγικής έναντι του ψηφιακού μετασχηματισμού έχει η πλειονότητα των επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας, παγκοσμίως, παρά το γεγονός ότι η ψηφιοποίηση αποδεδειγμένα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των πωλήσεων. Σήμερα, το 75% των εταιρειών του τομέα της φιλοξενίας δεν έχει μια δομημένη στρατηγική για την ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών. Έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Adyen και διεξήχθη από την 451 Research, αποκάλυψε ότι μόνο μία στις τέσσερις εταιρείες στον χώρο της φιλοξενίας εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η υιοθέτηση της καινοτομίας θα μπορούσε να ενισχύσει την εμπειρία των πελατών και να αυξήσει τις πωλήσειςΓια παράδειγμα, ενώ οι προσδοκίες των πελατών εξελίσσονται και οι επιχειρήσεις φιλοξενίας έχουν μια μοναδική ευκαιρία να αγκαλιάσουν την καινοτομία για να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών, μόνο το 35% των εταιρειών του κλάδου δέχεται σήμερα ανέπαφες συναλλαγές στον τομέα των πληρωμών. Επίσης μόλις το 28% των επιχειρήσεων φιλοξενίας, σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέρει τη δυνατότητα αγορών με ένα “κλικ” σε κινητές συσκευές. “Ο κλάδος της φιλοξενίας θα πρέπει να αδράξει την ψηφιακή ευκαιρία, ώστε να εξελίξει την εμπειρία του πελάτη και να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες των σύγχρονων καταναλωτών” αναφέρουν χαρακτηριστικά οι συντάκτες της έρευνας.

Τομείς παρέμβασης
Η έρευνα αποκαλύπτει πολλούς τομείς όπου η τεχνολογία μπορεί να ενισχύσει την εμπειρία των πελατών. Ένα παράδειγμα είναι η μείωση των χρόνων αναμονής κατά το check in και check-out των πελατών σε καταλύματα, θέμα το οποίο το 77% των επιχειρήσεων φιλοξενίας το αντιμετωπίζει ως σημαντικό. Η τεχνολογία θα μπορούσε να δώσει μια απάντηση σε αυτό το ζήτημα με την εγκατάσταση, για παράδειγμα, περιπτέρων αυτοεξυπηρέτησης, που επιτρέπουν στους πελάτες να κάνουν check-in και check-out ή να δίνουν τις παραγγελίες τους για φαγητό εντός των καταλυμάτων.

Επιπλέον, η αξιοποίηση δεδομένων σε όλα τα σημεία πληρωμής θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις να κάνουν ταχύτερη τη διαδικασία των πληρωμών τόσο για τους ίδιους τους πελάτες όσο και για το προσωπικό. Αυτό θα βοηθήσει στην περαιτέρω μείωση των χρόνων αναμονής και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εξυπηρέτηση των πελατών. Σήμερα, βέβαια, υπάρχουν παραδείγματα επιχειρήσεων του κλάδου της φιλοξενίας που έχουν καταφέρει να συντομεύσουν τον χρόνο αναμονής, μέσω εφαρμογών που επιτρέπουν -για παράδειγμα- στους πελάτες να παραγγείλουν τρόφιμα και να πληρώσουν τον λογαριασμό από το τηλέφωνό τους.

“Η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στις απαιτήσεις των καταναλωτών και στις παρεχόμενες σήμερα υπηρεσίες θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας καλύτερης συνολικής εμπειρίας. Αυτό θα ενθαρρύνει τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις και τελικά θα φέρει υψηλότερη δαπάνη ανά συναλλαγή” αναφέρει η μελέτη της Adyen, που διενήργησε η 451 Research.

Πηγή:ΣΕΠΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.