">

Όλες οι βεβαιώσεις που χορηγεί ο ΟΑΕΔ – Αναλυτικές οδηγίες

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 22/10/2019 / ΩΡΑ: 17:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΟΑΕΔ: Οι βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας αποτυπώνουν το χρονικό διάστημα που είναι κάποιος άνεργος από την ημερομηνία εγγραφής του ως την ημερομηνία χορήγησης της αιτούμενης βεβαίωσης όταν το δελτίο ανεργίας είναι σε ισχύ. Εκτός από τη γενική βεβαίωση χρόνου ανεργίας είτε σε δελτίο που είναι σε ισχύ, είτε σε διαγραμμένο δελτίο, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης των εξής τύπων βεβαιώσεών:

Βεβαίωση οικονομικών συναλλαγών για χρήση στην Εφορία
Βεβαίωση επιδοτούμενης ανεργίας εάν έχει επιδοτηθεί λόγω ανεργίας
Βεβαίωση εξατομικευμένης προσέγγισης
Βεβαίωση συμμετοχής σε δράσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών
Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανέργους, οι οποίες είναι οι εξής:

Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών
Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας 29-55 ετών
Βεβαίωση ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους άνω των 55 ετών
Βεβαίωση ανεργίας για την προαιρετική ασφάλιση μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
Οι βεβαιώσεις παρέχονται μέσω διαδικτύου, μέσω ΚΕΠ και μέσω των ΚΠΑ2 (ΟΑΕΔ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι βεβαιώσεις για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους άνω των 29 ετών καθώς και για την προαιρετική ασφάλιση (ν.2874/00) παρέχονται αποκλειστικά μέσω των ΚΠΑ2.

Πηγή:dikaiologitika.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.