ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 07/10/2019 / ΩΡΑ: 11:59 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: TOP NEWS, Γ.Ε.ΜΗ., ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του τέλους Γ.Ε.ΜΗ. της επιχείρησής σας για το έτος 2015 το αργότερο μέχρι τις 31/10/2019, διότι εντός του Νοεμβρίου 2019, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων”.

Η καταβολή του ετήσιου τέλους είναι υποχρεωτική και πρέπει να πραγματοποιείται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.

Για κάθε πληροφορία σχετικά με τις οφειλές σας στο Γ.Ε.ΜΗ., μπορείτε να ενημερωθείτε ηλεκτρονικά μέσω του www.businessportal.gr. Οι πληρωμές των οφειλών γίνονται είτε με πιστωτική κάρτα, είτε μέσω οποιουδήποτε web Banking που υποστηρίζει πληρωμές ΔΙΑΣ, είτε σε Τράπεζα.

Τα ανωτέρω τέλη ΔΕΝ πληρώνονται στο Επιμελητήριο.

Σε περίπτωση που έχετε εξοφλήσει τις ανωτέρω οφειλές σας, παρακαλούμε αγνοήστε το παρόν μήνυμα.

Σε περίπτωση που έχετε διακόψει τη δραστηριότητά σας ΠΡΙΝ το έτος 2015, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Επιμελητήριο Αρκαδίας, Τμήμα Μητρώου και Γ.Ε.ΜΗ..