Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών µονάδων της ΥΠΑ, για χρονικό διάστηµα τριών ετών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2019 / ΩΡΑ: 11:46 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών ελέγχου, επισκευής και συντήρησης των ανελκυστήρων των οργανικών
µονάδων της ΥΠΑ, για χρονικό διάστηµα τριών ετών (2020, 2021, 2022).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.