Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών σίτισης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 28/11/2019 / ΩΡΑ: 08:45 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Στο πλαίσιο της αποστολής της  η 98 Α∆ΤΕ θα προβεί άµεσα στην υλοποίηση των προβλεπόµενων ενεργειών, για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού, για την κάλυψη κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης (µεταναστευτικές – προσφυγικές ροές) λαµβανοµένων υπόψη των λόγων εθνικής ασφάλειας και δηµόσιας τάξης, που καθιστούν αδύνατη την τήρηση των προθεσµιών, που προβλέπονται για τις διαδικασίες διαγωνισµού της κείµενης νοµοθεσίας.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.