Διαγωνισμός για την προμήθεια οπωροκηπευτικών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29/11/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4/2019

Σας γνωρίζουμε ότι το ΚΕΜΧ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ε) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια οπωροκηπευτικών, για τις ανάγκες του ΚΕΜΧ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την 09 Δεκ 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του διοικητηρίου του ΚΕΜΧ, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:

α.     Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα 09  Δεκ 19 και ώρα 11:00 πμ.

Περισσότερες λεπτομέρειες εδώ.