ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 4 / 2019 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές, για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ», για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 16:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρίθμ. 4 / 2019
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές,
για την Ανάδειξη προμηθευτών για την προμήθεια «ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ»,
για τις ανάγκες του Γ.Ν. ΖΑΚΎΝΘΟΥ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.