">

Επιχειρηματική Αποστολή στο Κουβέιτ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/11/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΚΘΕΣΕΙΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Eπ’ ευκαιρία της επίσκεψης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, στο Κουβέιτ, ένα από τα διήμερα 13-14, 15-16, 19-20 Ιανουαρίου 2020, το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κουβέιτ, διοργανώνει επιχειρηματική αποστολή που θα συνοδεύει τον κ. Υπουργό.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης και αποστολής θα διοργανωθεί επιχειρηματικό φόρουμ, και θα εξασφαλισθούν Β2Β συναντήσεις, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Κουβέιτ.
Στην αποστολή θα εκπροσωπηθούν όλοι οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στους εξής τομείς:
● Ενέργεια
● Έργα υποδομής – δομικά υλικά
● Προστασία περιβάλλοντος – δίκτυα υδάτων – διαχείριση αποβλήτων
● Λιμενικά έργα και διαχείριση λιμένων
● Φαρμακευτικά – παραφαρμακευτικά προϊόντα – ιατρικές υπηρεσίες
● Τρόφιμα – μη αλκοολούχα ποτά
● Αγροτική παραγωγή και οργάνωση εγκαταστάσεων
● Βιομηχανικά προϊόντα
● Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
Οι ενδιαφερόμενες εταιρείες μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής εδώ.
Το ακριβές διήμερο αναμένεται να προσδιορισθεί από την Κουβεϊτιανή κυβέρνηση το
ταχύτερο δυνατόν, οπότε θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση και πρόσκληση συμμετοχής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιχειρηματικό Συμβούλιο Ελλάδας – Κουβέιτ, τηλ. 698-6009934, email: executiveofficer@greecekuwaitbc.org.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.