Προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2019 / ΩΡΑ: 16:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων διενεργεί διαγωνισμό για την προμήθεια Εργαστηριακών Αναλωσίμων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.