Χρυσή Visa και POS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/11/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Η “Χρυσή Βίζα” αποτελεί ακόμα μία χρυσή πηγή εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο (και όχι μόνο για το Ελληνικό Δημόσιο, αλλά και για πολλές άλλες χώρες κυρίως της Ε.Ε.). Στην ουσία δηλαδή πρόκειται περί αδείας διαμονής κατοίκου τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε., όπου εκτός το εκτεταμένο του χρόνου διαμονής στην Ελλάδα, ταυτόχρονα απολαμβάνει προνόμια κατοίκου χώρας της Ε.Ε..

Φυσικά, την παραπάνω «διευκόλυνση» έναντι κάποιου ποσού σε κατοίκους τρίτων χωρών, έσπευσαν να την εκμεταλλευτούν οικονομικά και πληθυσμιακά «ευάλωτες» χώρες της Κοινότητας. Έτσι, από τον περασμένο Γενάρη, η Κομισιόν μίλησε ανοιχτά για τέσσερις κινδύνους που κρύβει το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας»: Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ασφάλεια μετακίνησης προσώπων εντός της Ζώνης Σένγκεν, φοροδιαφυγή και αδιαφάνεια όσον αφορά την αποδοχή ή την απόρριψη των αιτήσεων. Η Κομισιόν προσδιόρισε τη Βουλγαρία, την Κύπρο και τη Μάλτα ως τρία κράτη-μέλη, στα οποία, εκτός από άδειες διαμονής, χορηγούνται και ευρωπαϊκά διαβατήρια. Στις παραπάνω χώρες κρίνεται ότι τα ευεργετήματα των προγραμμάτων τύπου golden visa προσφέρονται με αρκετά επιεική κριτήρια, για παράδειγμα χωρίς την υποχρέωση φυσικής διαμονής του προσώπου που κάνει την αίτηση ή άλλων γνήσιων δεσμών του με το κράτος. Τα προγράμματα «χρυσής βίζας» είναι μια βαριά βιομηχανία για την Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια έχουν εισρεύσει κεφάλαια αξίας 25 δισ. ευρώ. Το ίδιο διάστημα έχουν πολιτογραφηθεί 6.000 νέοι πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κι επίσης έχουν χορηγηθεί περίπου 100.000 άδειες διαμονής.

Όσον αφορά την Ελλάδα, έως και την 1η Απριλίου 2019, το ελληνικό κράτος είχε χορηγήσει «χρυσή βίζα» σε 4.154 επενδυτές. Στην πρώτη θέση βρίσκονται οι Κινέζοι (2.416) και ακολουθούν οι Ρώσοι (428) και οι Τούρκοι (402), ενώ υπάρχουν επίσης 55 Σύριοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός αιτήσεων έχει εγκριθεί στην Αθήνα και τον Πειραιά (2.589), ακολουθεί η Παλλήνη (673) και ο Πολύγυρος Χαλκιδικής (205). Το ελάχιστο όριο της επένδυσης για τη «χρυσή βίζα» στην Ελλάδα είναι 250.000 ευρώ και είναι το χαμηλότερο μεταξύ των 20 ευρωπαϊκών χωρών, που προσφέρουν κάποιο αντίστοιχο πρόγραμμα. Πρόσφατα, το μέτρο επεκτάθηκε και στην αγορά άυλων τίτλων, όπως μετοχών ή ελληνικών ομολόγων. Επί αγοράς ακινήτων, η πληρωμή γίνεται με δίγραμμη επιταγή.

Το πρόβλημα παρουσιάστηκε με τους κυρίως ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους Κινέζους, για τους οποίους στη χώρα τους ισχύουν capital controls. Μετά από σχετικό σκάνδαλο που ξέσπασε στη χώρα μας, αποκαλύφθηκε ότι η μεταφορά χρημάτων από την φίλη Κίνα γινόταν μέσω πιστωτικών κρατών σε μηχανήματα POS, παρακάμπτοντας έτσι τα capital controls που ισχύουν στην Κίνα. Τα ποσά που αναλαμβανόταν από τα POS μεταφερόταν σε Ελληνικό τραπεζικό λογαριασμό και μεταγενέστερα εκδιδόταν δίγραμμη τραπεζική επιταγή.

Ενόψει του γεγονότος αυτού, τίθεται αναδρομική ισχύ για όσες συναλλαγές έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2017 έως και σήμερα για την απόκτηση Golden Visa με τροπολογία του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», η οποία προβλέπει πως η πληρωμή για την απόκτησή της μπορεί να γίνει μέσω POS, δίγραμμης επιταγής και μεταφοράς πίστωσης από πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση, αποσκοπεί στην απάλειψη οιασδήποτε ερμηνευτικής δυσκολίας έχει ανακύψει μέχρι σήμερα σχετικά με τους αποδεκτούς τρόπους ή μέσα πληρωμής του τιμήματος ή μισθώματος της οικείας διάταξης, για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση των επενδύσεων στην χώρα, που είτε θα ανακύψουν ή έχουν ήδη ανακύψει με την χρήση τραπεζικών καρτών. Διευκρινίζεται, ότι, στον όρο «μεταφορά πίστωσης» κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του Ν.4537/2018, συμπεριλαμβάνονται και οι καταβολές ποσών, που έλαβαν χώρα με την εισροή κεφαλαίων στη χώρα μέσω ελληνικού POS, με χρέωση (πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας) του πληρωτή, όπως η έννοια αυτή έχει ερμηνευθεί από το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας της Ελλάδας της 22ας Φεβρουαρίου 2019.

Περαιτέρω, με το άρθρο 1 τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 20 Β του ν. 4251/2014 (Α’80) που είχε ως εξής:

«2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας κατά το χρόνο κτήσης της, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου, όπως αυτή προκύπτει από τις συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ή τις συμβάσεις μίσθωσης, αντίστοιχα, καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την υπογραφή του αντίστοιχου συμβολαίου.

Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α’ 84), σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν.4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των συμβαλλομένων, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται».

Πηγή:e-forologia.gr