∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 109/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2019 / ΩΡΑ: 11:39 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 109/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ ΡαδιολόγουΑκτινολόγου ,για το χειρισµό του Γραµµικού Επιταχυντή και του δικτύου µεταφοράς και δχσης δεδοµένων του τµήµατος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκοµείου, για ένα έτος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.