∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 110/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 17:12 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, Χωρίς κατηγορία

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 110/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Παροχή Υπηρεσιών « Αµοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ ΡαδιολόγουΑκτινολόγου ,για το χειρισµό του Αξονικού Τοµογράφου – Εξοµοιωτή και του συστήµατος ηλεκτρονικής απεικόνισης επιπέδου ψηφιακού ανιχνευτή του τµήµατος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκοµείου, για ένα έτος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.