∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2019 / ΩΡΑ: 11:44 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 135/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την «Προµήθεια Nευροχειρουργικών εργαλείων».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.