∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 138/2019 3 ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρχικός Α∆ 15/2019) για την Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2019 / ΩΡΑ: 16:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 138/2019 3ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Αρχικός Α∆ 15/2019)
για την Προµήθεια «Υποκατάστατα πλάσµατος και παρεντερικά διαλύµατα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.