∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 140/2019 2 ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσοσφαιρίνες»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/11/2019 / ΩΡΑ: 16:40 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 140/2019 2ου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ανοσοσφαιρίνες».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.