∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 17:03 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 143/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για «Αγορές ειδών υπόδησης, εξάρτησης και ιµατισµού
(προµήθεια στολών µαγείρων, τεχνικής υπηρεσίας, νοσηλευτών)».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.