∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 145/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 12/11/2019 / ΩΡΑ: 11:42 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ. 145/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Αντιµυκητιασικά τοπικής χρήσης».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.