∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ 147/2019

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/11/2019 / ΩΡΑ: 17:14 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ’ αριθµ 147/2019
Συνοπτικός ∆ιαγωνισµός για την Προµήθεια Φαρµακευτικού Υλικού «Ενέσιµα διαλύµατα».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.