Διαγωνισμός για την προμήθεια Ευπαθών Προϊόντων – Ειδών Παντοπωλείου, για τις Ανάγκες του ΚΕΜΧ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 04/12/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το ΚΕΜΧ, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα (α) έως (ε) σχετικά, θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ευπαθών Προϊόντων – Ειδών Παντοπωλείου, για τις ανάγκες του ΚΕΜΧ.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στις 12 Δεκ 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 στην αίθουσα συγκεντρώσεων του διοικητηρίου του ΚΕΜΧ, από την αρμόδια επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Συνοπτικά στοιχεία επί του διαγωνισμού, όπως παρακάτω:α.  Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών: Πέμπτη,  12 Δεκ 19 και ώρα 11:00 πμ.

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, με μόνο κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη κατά είδος τιμή του εκάστοτε προϊόντος που θα προκύψει από το επί τοις % ποσοστό έκπτωσης με βάση τις τιμές χονδρικής πώλησης του προϊόντος από την εταιρεία παρασκευής (πρόσφατος κατάλογος τιμών χονδρικής πώλησης προϊόντων της εταιρείας παρασκευής).

Για περισσότερες λεπτομέριες πατήστε εδώ