Διαγωνισμός για την προμήθεια κουφωμάτων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2019 / ΩΡΑ: 15:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Tο 10 ΣΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο σχετικό, που θα αφορά στην αντικατάσταση κουφωμάτων των διαμερισμάτων Νο1 έως Νο8 των ΣΟΑ ΣΕΡΡΩΝ Νο4.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.