">

ΕΔΟΕΑΠ: Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την ανανέωση ασφάλισης των ενήλικων τέκνων και των συζύγων/συμβίων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13/12/2019 / ΩΡΑ: 12:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΔΟΕΑΠ:

Υπενθυμίζουμε ότι η περίθαλψη των συζύγων/συμβίων των ασφαλισμένων μας είναι ενεργή μέχρι την 13/12/2019 και η ασφάλιση των ενηλίκων τέκνων (άνω των 18 και έως 26 ετών) μέχρι την 31/12/2019Για τον λόγο αυτό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να σπεύσουν έγκαιρα να ανανεώσουν την ασφάλιση των εμμέσων μελών. Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός, εφαρμόζοντας τις καταστατικές του διατάξεις, μετά τις προαναφερόμενες ημερομηνίες υποχρεούται να διακόψει την περίθαλψη των εμμέσων μελών που δεν θα έχουν επικαιροποιηθεί.

Η επικαιροποίηση των έμμεσων μελών πραγματοποιείται on online μέσω εφαρμογής η οποία δημιουργήθηκε και βρίσκεται στο δικτυακό τόπο του Οργανισμού, www.edoeap.gr, προκειμένου να διευκολύνει τους ασφαλισμένους στην υποβολή αίτησης ανανέωσης των προστατευόμενων μελών τους, που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Τονίζεται ότι η επικαιροποίηση αφορά ΜΟΝΟ τέκνα 18-26 ετών καθώς και συζύγους/συμβίους κάτω των 65 ετών και μόνο για αυτές τις περιπτώσεις μπορεί και πρέπει να πραγματοποιηθεί.

Όπως έχει επισημανθεί στη σχετική ανακοίνωση στον ασφαλισμένο παρέχεται η δυνατότητα να μεταβαίνει στην καρτέλα με τα στοιχεία που διατηρεί ο Οργανισμός για να συμπληρώσει ή διορθώσει τα στοιχείων των εμμέσων μελών, καθώς επίσης και να «ανεβάσει» όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που απαιτούνται για να ανανεωθεί η περίθαλψή τους.

Πηγή: e-forologia.gr

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.