">

ΕΟΠΥΥ: Σε ισχύ η ηλεκτρονική γνωμάτευση για ειδικές θεραπείες ατόμων άνω των 21 ετών

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2019 / ΩΡΑ: 14:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΟΠΠΥ θα εκδίδονται από 1.1.2020 όλες οι γνωματεύσεις ειδικών θεραπειών για τα άτομα ανω των 21 ετών.

Ειδικότερα τονίζεται σε σχετική εγκυκλιος του ΕΟΠΠΥ ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή συνταγογράφησης Ειδικών Θεραπειών για δικαιούχους ηλικίας άνω του 21ου έτους, βρίσκεται σε παραγωγική λειτουργία από 25-11-2019. Έχει ήδη ξεκινήσει η υποβολή των σχετικών γνωματεύσεων ηλεκτρονικά και εκδίδονται πλέον ηλεκτρονικές αποφάσεις από τους αρμόδιους Ελεγκτές Ειδικών Θεραπειών.

Να σημειωθεί ότι ορίζεται ως ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης η 1η Ιανουαρίου 2020.

Το ποσοστό αναπηρίας του 67% και άνω, αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση των θεραπειών.

Η προβλεπόμενη έκθεση επανεκτίμησης και επιστημονικής αξιολόγησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον γιατρό και βρίσκεται στην διάθεση του αρμόδιου πρωτοβάθμιου ιατρικού ελεγκτικού οργάνου, καθώς και σε πιθανό δευτεροβάθμιο έλεγχο. Επομένως, κατά την υποβολή αιτήματος για απόδοση σχετικής δαπάνης με ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, δεν κρίνεται πλέον απαραίτητη η συνυποβολή των δύο τεκμηριωτικών εγγράφων (απόφασης ΚΕΠΑ και έκθεσης). Απαιτείται συνυποβολή της απόφασης πιστοποίησης μόνον για τις άλλες Επιτροπές πλην των Κ.Ε.Π.Α.

Πηγή:dikaiologitika.gr

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.