Ο επανυπολογισμός της διαφοράς του πρόσθετου φόρου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 19/12/2019 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Δημοσιεύτηκε η Α.1459/5.12.2019 Απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, που αφορά στη «α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ του Πέμπτου Μέρους “Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών” (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης».

Σύμφωνα με την Απόφαση, ορίζεται ότι, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, ο επανυπολογισμός της διαφοράς του πρόσθετου φόρου των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων δύναται να διενεργείται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λαμβάνοντας υπόψη τα ποσά που βεβαιώθηκαν και τους μήνες εκπροθέσμου της δήλωσης, σύμφωνα με τον ν. 4446/2016.».

Πηγή:e-forologia.gr