Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.35/19

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2020 / ΩΡΑ: 08:55 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών
Διαγωνισμού Δ.35/19.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.