Διαγωνισμοί για την προμήθεια: Υφασμάτων, Διανομή Γευμάτων και Μυοκτονία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 17/01/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γ.Ν Ζακύνθου προκηρύσσει τους παρακάτων διαγωνισμούς (κατεβάσετε τα αρχεία πατώντας πάνω στον διαγωνισμό που σας ενδιαφέρει)

ΠΜΔ  Υφάσματα (9Π034690ΒΞ-6ΛΟ)(20PROC006156164)
ΠΜΔ Διανομή Γευμάτων (ΩΓΣΗ4690ΒΞ-2ΣΡ)(20PROC006156511)
ΠΜΔ Μυοκτονία -Απεντόμωση (9Ω3Κ4690ΒΞ-0Β9) (20PROC006156661)