Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων οπωροπωλείου

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15/01/2020 / ΩΡΑ: 10:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το Γ. Ν. Ζακύνθου, προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Κωδικός CPV ΚΑΕ Ενδεικτική ποσότητα –
Μονάδα μέτρ. προϋπ. δαπάνη,  προ ΦΠΑ 13% προϋπολ. δαπάνη, συμπερ. ΦΠΑ 13% ΛΑΧΑΝΙΚΑ 03221000-6 1511 7860 κιλά 9.734,51 € 11.000,00 € ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ 03222000-3 1511 11513 κιλά +1152 τεμ. 9.734,51 € 11.000,00 €

Σύνολα: 20525 19.469,02 € 22.000,00 € για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.
Με κριτήριο κατακύρωσης το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ στα % επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής
πώλησης του Τμήματος Εμπορίου, για όσα είδη περιλαμβάνονται σε αυτό.
Η Δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Νοσοκομείου

Περισσότερες λεπτομέριες εδώ.