">

Ο Οδικός Χάρτης Πνευματικής Ιδιοκτησίας του ICC Ελλάς είναι διαθέσιμος στην τελική του μορφή

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 09/01/2020 / ΩΡΑ: 20:00 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΝΕΑ

Το ICC Ελλάς αναγνωρίζοντας τη σημασία των άυλων περιουσιακών στοιχείων (ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα, πνευματικά δικαιώματα, προσωπικά δεδομένα κλπ.) στον 21ο αιώνα, τα οποία σύμφωνα με μια μελέτη της Ocean Tomo αποτιμώνται στο 84% της συνολικής αξίας του δείκτη S&P 500, διαπίστωσε ότι ο αριθμός των παραγόμενων τίτλων στην Ελλάδα είναι πολύ περιορισμένος και συνέδεσε τα ανωτέρω με τους χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης της χώρας μας στην τεχνολογία, στην παραγωγή αλλά και στο διεθνές εμπόριο.

Έχοντας σαν στόχο την έξοδο από τη στασιμότητα, το ICC Ελλάς δημιούργησε την Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΙ), την οποία στελέχωσε με ανώτατα στελέχη και επιφανείς επαγγελματίες του τομέα και της ανέθεσε τη σύνταξη ενός κειμένου αρχών ή Οδικού Χάρτη, ο οποίος καταγράφει τη σημερινή κατάσταση, συγκρίνει τις επιδόσεις της Ελλάδας με αυτές άλλων χωρών και αναζητά λύσεις, ιδιαίτερα στο θέμα των κινήτρων στους πανεπιστημιακούς και της μεταφοράς τεχνολογίας.

Ο Οδικός Χάρτης είναι πλέον στην τελική του μορφή μπορείτε να τον κατεβάσετε σε μορφή PDF  εδώ

Στην Επιτροπή Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ICC Ελλάς, υπό την Προεδρία του κ. Δημήτρη Κουζέλη, συμμετέχουν οι κ.κ. Μάγκυ Αθανασιάδη, Νικόλαος Βερνίκος, Σωκράτης Βερτελής, Μανώλης Βλαχογιάννης, Γιάννης Γεωργόπουλος, Πέτρος Δούκας, Δώρα Ζάχου, Βασιλική Λυκογιώργου,Αλέξανδρος Λιούμπης, Δάφνη Παπαδοπούλου, Γιάννης Σκουληκάρης, Θάνος Σταματόπουλος & Πρόδρομος Τσιαβός.

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Σας ενημερώνουμε ότι πρέπει να μεριμνήσετε για την καταβολή του «τέλους διατήρησης μερίδας» της επιχείρησής σας στο Γ.Ε.ΜΗ. εντός της τρέχουσας χρήσης, διότι στο τέλος της χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης 79752/30-12-2014, «τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου Επιμελητηρίου στη Φορολογική Διοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων»

Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι όλες οι επιχειρήσεις που είναι καταχωρημένες στο ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ (Γ.Ε.ΜΗ.) και δεν είναι κεφαλαιουχικές – και πιο συγκεκριμένα όλες οι Ο.Ε, Ε.Ε, ΑΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ και ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – έχουν υποχρέωση υποβολής στο Γ.Ε.ΜΗ. αποδεικτικού κατάθεσης φορολογικής δήλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Υπουργικής Απόφασης 79760/31-12-2014 (ΦΕΚ. 3623, τ.Β΄). Η καταχώρηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο, το αργότερο δύο μήνες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης στον ιστότοπο: https://services.businessportal.gr

Τέλος, ελέγξτε και τις άλλες υποχρεώσεις σας στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, που τυχόν εκκρεμούν.