«Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή εξοπλισµού του Γαστρεντερολογικού Τµήµατος»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2020 / ΩΡΑ: 08:58 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς υπ΄ αριθµ 11/2020 στο πλαίσιο της Απευθείας Ανάθεσης του άρθρου 118 του ν.4412/2016 για την «Προµήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή εξοπλισµού του Γαστρεντερολογικού
Τµήµατος».

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.