Προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 31/01/2020 / ΩΡΑ: 09:02 / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.1/20 με αντικείμενο την «Προμήθεια «Έξι (6) Οδοντιατρικών Εδρών προς Κάλυψη Αναγκών του 251 ΓΝΑ στο Πλαίσιο Υλοποίησης της Συμφωνίας
Συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου – SIEMENS» με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 21η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.